Yönetim Kurulu

- Av. R. Erinç SAĞKAN - Başkan
- Kemal KORANEL- Başkan Yardımcısı
- Av. Mehmet Eren TURAN- Genel Sekreter
- Av. Zafer Doğan BİLGİN - Sayman
- Av. Oğuz ATASOY - Yönetici Üye
- Av. Mihriban ŞENTÜRK - Üye
- Av. Fatma ÖNAL - Üye
- Av. Zekiye AVCI - Üye
- Av. Mahcemal SEYHAN - Üye
- Av. Emrah ACAR - Üye
- Av. Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU - Üye

Bizi Takip Edin: