Limitler Cetveli

Dönem: 01.09.2021-31.08.2022

  ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI      
    01.09.2021-31.08.2022 DÖNEMİ HASTALIK YARDIMI LİMİTLERİ                 CHECK-UP İŞLEM LİSTESİ   (Her bir üye için-kadın ya da erkek-dönem içinde bir kez kullanılır.)    
  TANI YÖNTEMLERİ BİRİM LİMİT            DÖNEM LİMİTİ   DÖNEM LİMİTİ:450 TL    
  DOKTOR MUAYENE  *                                 HUV YILLIK LİMİT   KADIN DOĞUM MUAYENESİ    
  TETKİKLER **                                          SUT X 6 1.700,00 TL   KARDİYOLOJİ MUAYENESİ    
  TIBBİ MALZEME 350,00 TL 800,00 TL   DAHİLİYE MUAYENESİ    
  PATOLOJİ - GENETİK SUT X 4 400,00 TL   ÜROLOJİ MUAYENESİ    
  RADYOLOJİ-MRI-CT*** SUT X 4 700,00 TL   TÜM BATIN USG    
  YATAK-REFAKAT 400/gün YILLIK LİMİT   MAMOGRAFİ    
  YOĞUN BAKIM 500/gün YILLIK LİMİT   MEME USG    
  DİŞ TEDAVİ TDB X 0,5 1.700,00 TL   SMEAR    
  HEKİMLİK HİZMETLERİ SUT X 4 YILLIK LİMİT   GAİTADA GİZLİ KAN    
  FTR SUT 1.200,00 TL   HEMOGRAM    
  ENDOSKOPİ **** SUT X 4 1.200,00 TL   SEDİMANTASYON    
  GÖZLÜK-ÇERÇEVE (2 YILDA BİR) 350,00 TL 350,00 TL   AKŞ    
  GÖZLÜK-CAM(HER BİR) 120,00 TL 120,00 TL   CRP    
  İŞİTME CİHAZI (5 YILDA BİR) 1.000,00 TL -   KOLESTEROL    
  ESWL: SUT 750,00 TL   HDL    
  DOĞUM YARDIMI 2.250,00 TL 2.250,00 TL   LDL    
  İLAÇ (HER BİR REÇETE) 325,00 TL YILLIK LİMİT   TRİGLİSERİD    
  RAPORLU SÜREKLİ İLAÇ ***** 1.500,00 TL 1.500,00 TL   ÜRİK ASİT    
  ACİL ULAŞIM: ŞEHİR İÇİ: 425,00 TL YILLIK LİMİT   EKG    
  ŞEHİR DIŞI 800,00 TL YILLIK LİMİT   AKCİĞER GRAFİSİ    
  İŞ GÖRMEZLİK 70,00 TL/GÜN 2.800,00 TL   PSA-total    
  ANESTEZİ SUT X 4 1.150,00 TL   PSA-Serbest    
               
* ACİL SERVİS MUAYENELERİ SUT KURALI İLE FİYATLANDIRILIR.    
** Vitamin D:SUT x 3    ,   D-Dimer: SUT x 3 İLE FİYATLANDIRILIR.    
*** Radyoloji SUT x 6 İLE FİYATLANDIRILIR.          
**** ENDOSKOPİ, ÖZOFAGO-GASTRO-DUEDONOSKOPİ,KOLONOSKOPİYİ İÇERMEKTEDİR.    
  GİRİŞİM SIRASINDA YAPILMIŞSA TEK GİRİŞİM FİYATLANDIRILIR.    
  LAVMAN, SEDO ANALJEZİ BEDELİ EK OLARAK ÖDENMEZ        
***** RAPORLU İLAÇ, SÜREKLİ KULLANIMI KURUL RAPORU İLE BELGELENDİRİLMİŞ OLUP,    
  SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇLAR İÇİNDİR.        
               
  TÜM YARDIMLAR %20 KESİLEREK YAPILIR.        
  MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN HEKİM TARAFINDAN, MUAYENENİN PARÇASI OLARAK TANIMLANAN USG, 
  DNS GİBİ İŞLEMLER EK OLARAK ÖDENMEZ.        
  GEBELİK TAKİPLERİNDE; TAKİP AMAÇLI TETKİKLER MUAYENE SAYISINA EKLENİR.    
Bizi Takip Edin: