Limitler Cetveli

Dönem: 01.09.2020-31.08.2021

    ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI    
      01.09.2020-31.08.2021 DÖNEMİ HASTALIK YARDIMI LİMİTLERİ                 CHECK-UP İŞLEM LİSTESİ   (Her bir üye için-kadın ya da erkek-dönem içinde bir kez kullanılır.)
    TANI YÖNTEMLERİ BİRİM LİMİT            DÖNEM LİMİTİ   DÖNEM LİMİTİ:350 TL
    DOKTOR MUAYENE  *                                 HUV YILLIK LİMİT   KADIN DOĞUM MUAYENESİ
    TETKİKLER **                                          SUT X 4 1.700,00 TL   KARDİYOLOJİ MUAYENESİ
    TIBBİ MALZEME 290,00 TL 800,00 TL   DAHİLİYE MUAYENESİ
    PATOLOJİ - GENETİK SUT X 3 350,00 TL   ÜROLOJİ MUAYENESİ
    RADYOLOJİ-MRI-CT SUT X 3 550,00 TL   TÜM BATIN USG
    YATAK-REFAKAT 350/gün YILLIK LİMİT   MAMOGRAFİ
    YOĞUN BAKIM 420/gün YILLIK LİMİT   MEME USG
    DİŞ TEDAVİ TDB X 0,5 1.500,00 TL   SMEAR
    HEKİMLİK HİZMETLERİ SUT X 4 YILLIK LİMİT   GAİTADA GİZLİ KAN
    FTR SUT 1.050,00 TL   HEMOGRAM
    ENDOSKOPİ *** SUT X 4 1.050,00 TL   SEDİMANTASYON
    GÖZLÜK-ÇERÇEVE (2 YILDA BİR) 325,00 TL -   AKŞ
    GÖZLÜK-CAM(HER BİR) 100,00 TL -   CRP
    İŞİTME CİHAZI (5 YILDA BİR) 950,00 TL -   KOLESTEROL
    ESWL: SUT 750,00 TL   HDL
    DOĞUM YARDIMI 2.100,00 TL 2.100,00 TL   LDL
    İLAÇ (HER BİR REÇETE) 325,00 TL YILLIK LİMİT   TRİGLİSERİD
    RAPORLU SÜREKLİ İLAÇ **** 1.500,00 TL 1.500,00 TL   ÜRİK ASİT
    ACİL ULAŞIM: ŞEHİR İÇİ: 425,00 TL YILLIK LİMİT   EKG
    ŞEHİR DIŞI 800,00 TL YILLIK LİMİT   AKCİĞER GRAFİSİ
    İŞ GÖRMEZLİK 65,00 TL/GÜN 2.600,00 TL   PSA-total
    ANESTEZİ SUT X 4 1.150,00 TL   PSA-Serbest
             
* ACİL SERVİS MUAYENELERİ SUT KURALI İLE FİYATLANDIRILIR.    
** Vitamin D:SUT x 1,65    ,   D-Dimer: SUT x 2,5 İLE FİYATLANDIRILIR.    
*** ENDOSKOPİ, ÖZOFAGO-GASTRO-DUEDONOSKOPİ,KOLONOSKOPİYİ İÇERMEKTEDİR.  
  GİRİŞİM SIRASINDA YAPILMIŞSA TEK GİRİŞİM FİYATLANDIRILIR.    
  LAVMAN, SEDO ANALJEZİ BEDELİ EK OLARAK ÖDENMEZ      
**** RAPORLU İLAÇ, SÜREKLİ KULLANIMI KURUL RAPORU İLE BELGELENDİRİLMİŞ OLUP,  
  SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇLAR İÇİNDİR.      
             
  TÜM YARDIMLAR %20 KESİLEREK YAPILIR.      
  MUAYENEYİ GERÇEKLEŞTİREN HEKİM TARAFINDAN, MUAYENENİN PARÇASI OLARAK TANIMLANAN USG, 
  DNS GİBİ İŞLEMLER EK OLARAK ÖDENMEZ.      
  GEBELİK TAKİPLERİNDE; TAKİP AMAÇLI TETKİKLER MUAYENE SAYISINA EKLENİR.  
Bizi Takip Edin: