Başlık

Metin
Başlık

ABAYS NEDİR?

ABAYS; 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu’na dayanarak 1958 yılından bugüne faaliyet gösteren ve meslek örgütlerimiz içinde bugüne kadar varlığını koruyabilen tek sandıktır.

ABAYS, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi (ABEM) ve Gölbaşı Av.Özdemir ÖZOK Sosyal Tesisleri'nin maliki olup; Ankara Barosu Başkanlığı, ABAYS gayrimenkullerinin kiracısıdır.

ÜYELİK KOŞULLARI

ABAYS üyeliğine giriş; yönetmeliğin 12.maddesinde düzenlenmiş olup, Ankara Barosu'na kayıtlı her avukat ve stajyer avukat üye olabilmektedir.

ABAYS mali dönem başında belirlenen üyeliğe giriş ödentisi, bir defaya mahsus talep edilmektedir. Aylık ödentiler ise  kredi kartı talimatı, nakit veya banka hesabına havale yolu ile tahsil edilebilmektedir.

GÜVENCE VE HİZMETLER

Üye tarafından yapılan aidat ödemesinin 1/2’si, üyenin biriktirme fonuna aktarılır ve  bu pay altın hesabında değerlendirilirken , 1/2‘si ise hastalık yardımlarını karşılamak üzere sosyal dayanışma fonuna aktarılmaktadır.

ABAYS biriktirme fonu; üyenin ödediği aidatın 1/2’si ve her mali dönem sonunda oluşan gelir fazlasının, üyenin kıdemine göre hesaplanarak üyelerin biriktirme fonu hesaplarına aktarılması ile oluşmaktadır. 

ABAYS üyesi, yönetmelik gereği 15 tam yıl süre ile (10. maddedeki düzenleme dikkate alınmak kaydı ile) sandık üyeliğini sürdürmüş ise emeklilik yardımı alma hakkını kazanmış olur. Emeklilik yardımı talebi halinde, birikimlerinin yanısıra gayrimenkul payı da kendisine ödenir. 

ABAYS sosyal dayanışma fonu; ABAYS mali döneminde her yıl için belirlenen azami limitler ve koşullar dâhilinde tüm ayakta tedavi giderlerini karşılamaktadır. Hastane ve sağlık kuruluşları ile yapılan anlaşmalar gereği, limitler oranında fatura bedelinin %80 - %100'ü karşılanmaktadır. 

Kadın üyelerimizin olduğu gibi eşi doğum yapan erkek üyelerimiz de, doğum yardımı alma hakkına sahiptirler.

Vefat eden üyelerimizin biriktirme fonundaki birikimi ve gayrimenkul payı, mali dönem başında yönetim kurulunca miktarı belirlenen ölüm yardımı ile birlikte mirasçılarına ödenir.