01.09.2021-31.08.2022 DÖNEMİ GELİR TABLOSU


08-11-2022
01.09.2021 - 31.08.2022 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ     TL TL
  ABAYS GELİRLERİ       4.635.791,69  
    ABEM Kira Geliri   1.123.596,00    
    Gölbaşı Kira Geliri   269.105,00    
    Banka Faiz Gelirileri   20.683,21    
    Giriş Ödentileri   126.980,00    
    SDF Gelirleri   2.293.442,25    
    Altın Faiz Gelirleri   752.644,55    
    Üye Aidat Gecikme Zamları 42.155,08    
    Sgk Prim Teşvikleri   450,00    
    Sgk Rapor İadeleri   6.735,60    
FAALİYET GİDERLERİ       4.177.096,83  
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ     166.037,53  
    Amortisman ve Tükenme Payları 13.372,70    
    Banka Muameleri Giderleri 56,13    
    Damga Vergisi Giderleri 1.999,50    
    Emlak Vergileri   24.228,60    
    Faiz Stopaj Kesİntileri 1.033,41    
    Haberleşme Giderleri 289,80    
    İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri 36.370,50    
    Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri 5.172,90    
    Mahkeme Ve Noter Giderleri 2.653,10    
    Mali Müşavirlik Giderleri 17.098,20    
    Matbaa ve Basılı Belge Gig 8.839,80    
    Program Yazılım ve Teknoloji  Giderleri 12.466,04    
    Posta Giderleri   210,00    
    Gider Kaydedilen Demirbaşlar 4.590,00    
    Web Sitesi Alım Giderleri 361,63    
    Pos Komisyon Ücretleri 4.240,30    
    Sigorta Poliçe Giderleri 22.743,31    
    Temsil İkram Giderleri 10.311,61    
  PERSONEL GİDERLERİ     298.147,05  
    Esas Ücretler   253.818,18    
    İşveren Payı   39.262,81    
    İşsizlik İşveren Payı   5.066,06    
  ÜYE GİDERLERİ       3.712.912,25  
    Sağlık Yardımları   829.226,86    
    Ölüm Yardımı Giderleri 83.000,00    
    Gayrımenkul Katılım Payları 517.714,74    
    Üye Tasfiye Altın    2.282.970,65    
  GELİR FAZLASI        
    2022 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı   458.694,86
Bizi Takip Edin: