Duyuru

2019-2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

24-09-2020
01.09.2019 - 31.08.2020 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ  TLTL
 ABAYS GELİRLERİ  3.214.133,87  
  ABEM Kira Geliri 1.086.036,00   
  Gölbaşı Kira Geliri 235.320,00   
  Banka Faiz Gelirileri 11.864,40   
  Giriş Ödentileri 94.660,00   
  SDF Gelirleri 1.267.840,00   
  Altın Faiz Gelirleri 488.437,38   
  SGK Rapor İadeleri 1.046,24   
  Üye Aidat Gecikme Zamları27.504,85   
  SGK Prim Destekleri 1.425,00   
FAALİYET GİDERLERİ  2.427.100,13  
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 144.021,65  
  Amortisman ve Tükenme Payları3.636,72   
  Banka Muameleri Giderleri96,70   
  Damga Vergisi Giderleri1.467,20   
  Emlak Vergileri 19.698,80   
  Diğer Vergi Resim ve Harçlar3.119,76   
  Faiz Stopaj Kesİntileri1.779,52   
  Haberleşme Giderleri 248,10   
  İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri58.608,97   
  Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri2.631,66   
  Mahkeme Ve Noter Giderleri4.238,74   
  Mali Müşavirlik Giderleri14.160,00   
  Matbaa ve Basılı Belge Gig1.663,80   
  Posta Giderleri 269,40   
  Program Yıllık Bakım Giderleri6.195,00   
  Sigorta Poliçe Giderleri21.838,98   
  Temsil İkram Giderleri4.368,30   
 PERSONEL GİDERLERİ  198.345,03  
  Esas Ücretler 168.868,88   
  İşveren Payı 26.107,49   
  İşsizlik İşveren Payı 3.368,66   
 ÜYE GİDERLERİ   2.084.733,45  
  Sağlık Yardımları 636.571,48   
  Ölüm Yardımı Giderleri75.000,00   
  Danışman Hekim Giderleri35.400,00   
  Gayrımenkul Katılım Payları479.227,28   
  Üye Tasfiye Altın  858.534,69   
 GELİR FAZLASI    
  2020 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı 787.033,74