Duyuru

2018-2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

24-09-2020
01.09.2018 - 31.08.2019 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ  TLTL
 ABAYS GELİRLERİ  3.225.787,66  
  ABEM Kira Geliri 1.086.036,00   
  Gölbaşı Kira Geliri 235.320,00   
  Giriş Ödentileri 107.240,00   
  SDF Gelirleri 1.415.489,00   
  Altın Faiz Gelirleri 338.636,58   
  Diğer Gelirlrrler 5.030,55   
  Banka Faiz Gelirleri 2.122,24   
  Üye Aidat Gecikme Zamları27.079,44   
  SGK Prim Teşvikleri 8.833,85   
FAALİYET GİDERLERİ  2.384.285,32  
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 331.554,70  
  Amortisman ve Tükenme Payları5.166,56   
  Banka Muameleri Giderleri4.453,31   
  Damga Vergisi Giderleri1.111,47   
  Emlak Vergileri 17.658,33   
  Haberleşme Giderleri 549,96   
  İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri97.832,07   
  Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri2.374,63   
  Mahkeme Ve Noter Giderleri1.169,07   
  Mali Müşavirlik Giderleri13.098,00   
  Matbaa ve Basılı Belge Gig5.907,18   
  Posta Giderleri 2.165,91   
  Program Yıllık Bakım Giderleri6.195,00   
  Sigorta Poliçe Giderleri11.919,36   
  ABAYS Tanıtım ve Reklam Gideri5.900,00   
  İmar Affı Giderleri 49.181,12   
  Danışmanlık Giderleri1.293,35   
  Temsil İkram Giderleri2.781,32   
  Üye Etkinlik Giderleri 102.798,06   
 PERSONEL GİDERLERİ  176.439,53  
  Esas Ücretler 144.110,69   
  İşveren Payı 29.455,14   
  İşsizlik İşveren Payı 2.873,70   
 ÜYE GİDERLERİ   1.876.291,09  
  Sağlık Yardımları 612.145,51   
  Ölüm Yardımı Giderleri42.000,00   
  Danışman Hekim Giderleri35.400,00   
  Gayrımenkul Katılım Payları618.767,46   
  Üye Tasfiye Altın 567.978,12   
 GELİR FAZLASI    
  2019 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı 841.502,34